KUDOWA ZDRÓJ

Możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej na terenie miejscowości Kudowa Zdrój

We wrześniu 2015 roku sporządzono i przekazano Urzędowi Miasta obszerny raport pt. „Możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej na terenie miejscowości Kudowa Zdrój” zawierający opracowanie zróżnicowanych badań własnych. Dokument przedstawia także najbardziej aktualną strategię marketingową dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej na terenie Kudowy Zdrój.

Znajdują się w nim również ciekawe informacje dotyczące poziomu bezpieczeństwa podczas Festiwalu Moniuszkowskiego, czy analiza rozpoznawalności elementów miasta powstałych dzięki funduszom europejskim. Podsumowaniem raportu jest wskazanie proponowanych kierunków rozwoju dla Uzdrowiska i przedstawienie trzech scenariuszów zakładających rozwój komunikacji, bazy noclegowej i infrastruktury towarzyszącej.

Ankiety, badania, analiza SWOT/TOWS

Wykorzystano następujące metody i techniki badawcze: indywidualny wywiad bezpośredni, obserwacja, kwestionariusze osobowe – ankiety oraz badanie poziomu innowacyjności w hotelu, analiza SWOT/TOWS. Sporządzono także obszerną dokumentację fotograficzną i dokonano szczegółowej analizy miejscowości, wskazując tym samym możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej na terenie Kudowy Zdrój. Badania realizowano w sierpniu 2014 roku na próbie: przedsiębiorców z branży turystycznej, przedstawicieli firm i obiektów noclegowych, turystów oraz turystów – kuracjuszy.

SZCZEGÓLNIE REKOMENDUJEMY

Kudowa Zdrój

www.kudowa.pl

Szukasz eksperta turystycznego?
zadzwoń +48 506 634 637